Hälsokontroll i södertälje: 700 kr

Vad innebär en hälsokontroll?

Vad som ingår i en hälsokontroll varierar lite. Till exempel kan man under en hälsokontroll gå igenom kroppens funktion med hjälp av ultraljud, exempelvis genom en undersökning av hjärtat, buken och blodkärlen för att kartlägga, samt koll genom EKG och kontroll av blodtryck. Ett blodprov kan ge dig en uppfattning om dina värden såsom blodtillstånd, blodfetter (t.ex. kolesterol) blodsocker och sköldkörtelfunktion, hjärt-kärlsystemet, njurar och lever. Män kan även analysera PSA och testosteron, medan kvinnor kan analysera folsyra och T3. Stressrelaterade blodvärden som kortisol, C-peptid och IGF-1, samt vitaminer och mineraler, kan också ses över i en hälsokontroll. Det finns också blodprov för allergier, anabolism och inflammation.

 

Kan jag gå till Birka Läkarmottagning för hälsokontroll i Södertälje?

Många mottagningar i Södertälje erbjuder inte förebyggande medicinska undersökningar eller omfattande blodprover, detta är dock möjligt på Birka Läkarmottagning i södertälje till en kostnad som börjar på 700 kr.

 

Vad innehåller en hälsokontroll på Birka Läkarmottagning?
När du kontrollerar din hälsa hos oss så mäter vi dina egna värden mot referensvärden. Referensvärdena är det intervall som anses normalt i en större befolkning. Detta innebär att enskilda värden kan skilja sig något från dem och de behöver inte betyda någonting. Du kommer få en noggrann genomgång där du får veta dina egna värden och läkarens kommentarer kring detta. Under en hälsokontroll analyseras ditt blod med avseende på vitamin D och B12, järn, magnesium och ferritin, liksom folsyra och T3 hos kvinnor. Du kan se ditt blodsocker (HbA1C och glukos), blodfetter (triglycerider och kolesterol), apolipoproteiner A och B, inflammation och blodtillstånd. För män inkluderades PSA och testosteron. Blodmarkörer relaterade till njur-, lever-, kardiovaskulär- och sköldkörtelfunktion kan också rapporteras.

 

Vad kan hittas i en mer omfattande hälsokontroll?
En mer utökad hälsokontroll kan vara mycket omfattande och omfatta till exempel urin- och avföringsanalys, ultraljud i hjärtat, kärl och bukhålan, undersökning av specialistläkare och undersökning av lungor, syn, hörsel och omfattande analys av olika blodvärden. Analys av blodmedicin kan användas som en kompletterande hälsokontroll och ett sätt att påverka och fatta beslut om din hälsa. Om du vill prata om hälsa och någon annan typ av undersökning kan vi givetvis även erbjuda det.

 

Kan hälsokontrollen även göras av privatpersoner?

Birka läkarmottagning erbjuds främst till privatpersoner som en privat hälsokontroll, under vilken du har möjlighet att själv påverka vad som ska undersökas. Vanligtvis gör vi dock en grundläggande hälsokontroll.
 

Hur mycket kostar det?

Vi har olika kontroller, men den mest grundläggande och vanliga hälsokontrollen kostar 700 kr för privatpersoner.
 

Erbjuder ni hälsokontroll för företag i Södertälje?
Vi erbjuder även företag hälsokontroller i Södertälje. Detta kan vara som en engångsinsats eller som en del av de årliga inspektionerna.

 

Hälsokontroll med blodprov i Södertälje

Efter att du gjort en hälsokontroll kommer du att få ett meddelande när resultaten av din studie har gåtts igenom av vår läkare. Att välja en privat klinik som Birka Läkarmottagning är lika säkert och tryggt som att använda andra vårdgivare i Sverige och vi omfattas av samma regler och förordningar. Många människor tycker att vi är lätta, snabba och problemfria med hög kvalitet.