Infektioner

En infektion innebär att kroppen har angripits av bakterier, virus eller annat smittämne. Som försvar sig reagerar kroppen vanligtvis med en inflammation. Området som är inflammerat kan bli svullet och rött, även varmt och ömt. Feber är det vanligaste symtomet på att kroppen drabbats av en infektion. Trötthet, yrsel, huvudvärk, utslag eller kräkningar förekommer också ofta.

De flesta infektioner, som till exempel förkylningar och influensa, går över av sig själva inom en vecka och man behöver inte söka vård. Men det finns också mycket långdragna, återkommande eller livslånga infektioner.

Har du en långdragen infektion?

Välkommen att boka tid hos Dr Emil Racho!