Läkarintyg körkort: 700 kr

Boka läkarintyg för körkort i Södertälje på Birka Läkarcenter
På Birka läkarcenter utför vi de allra flesta nödvändiga undersökningar som krävs för ett läkarintyg i samband med körkort. Vi har lång erfarenhet av dessa typer av intyg så att du snabbt och smidigt kan få möjlighet att ta ditt körkort. Boka enkelt genom att ringa oss på:
08 - 550 33 222Läkarintyg körkort i Södertälje

Ska du ta körkort för bil, lastbil eller ta busslicens? Vi erbjuder möjligheten att skaffa ett läkarintyg. På vår mottagning har vi läkare behöriga för just läkarintyg för fordon. Som förare har du stort  ansvar för andra trafikanter och passagerare vilket gör att ett läkarintyg är nödvändigt för exempelvis ett körkortstillstånd. Sådana test kan inkludera ett syntetiskt test, medicinsk historikgranskning och frågor om eventuellt alkohol- eller drogmissbruk. Vi utför också alltid en grundläggande läkarundersökning som kan förnyas med jämna mellanrum och varje gång med ett nytt läkarintyg.

Vad är de medicinska kraven för de olika körkorten?
Transportstyrelsen delar upp olika körkort i tre grupper:

Grupp I: inkluderar körkort för AM, A1, A2, A, B och BE och traktorkörkort
 

Grupp II: inkluderar C1, C1E, C och CE
Grupp III: inkluderar D1, D1E, D och DE och TAXI

Kraven på läkarundersökning för att få körkort varierar från grupp till grupp och bestäms av Transportstyrelsen. Kraven är mer stränga för grupp II och III jämfört med grupp I.

 

Syn: I grupp I måste du uppnå en synskärpa på minst 0,5 medan du tittar med båda ögonen. Om du bara ser ett öga måste du se minst 0,5. Du kan ha några mindre begränsningar i ditt synfält och en viss grad av dubbelsyn så länge som dubbelsyn bara inträffar när du tittar åt sidan. Du kan även ha försämringar i nattsynen. För grupp II och III måste du se med båda ögonen och du måste se minst 0,1 med det sämsta ögat och 0,8 med det bästa ögat. Med dessa befogenheter gäller högre krav även för synfältet, dubbelsyn är inte tillåtet. Du kan använda glasögon eller linser på ditt medicinska intyg för att uppnå tillräcklig synskärpa. I grupp II och III får den visuella förstärkningar inte överstiga 8 dioptrar (det anges på recept som erhållits från optikern). Om du behöver visuell hjälp för att få tillräcklig synlighet måste du alltid använda hjälp under körning.

 

Hörsel
Det finns inget krav på hörsel för kvalificering i grupp I och II, så du kan vara helt döv och fortfarande kvalificera dig för ett körkortstillstånd. För grupp III måste du ha tillräckligt med hörsel för att kunna kommunicera med passagerare. Om du behöver en hörapparat för att få tillräcklig hörsel måste du använda den under körning.

Andra sjukdomar
Vissa sjukdomar och tillstånd kan vara ett hinder eller kräva mer frekventa kontroller för att få ett medicinskt intyg, särskilt för personer som vill ha en av de högre kvalifikationerna. Detta gäller främst diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, kramper och kvarstående tillstånd efter sjukdom. Om du har diabetes och vill få körkort är detta inte ett stort hinder, men god sjukdomsbekämpning krävs för att få ett läkarintyg för diabetes. Kontakta oss gärna om du har några frågor om detta.