Lungor

Andfåddhet, långvarig hosta och andningsproblem är vanliga symtom på olika lungsjukdomar men de kan även uppkomma av andra anledningar.
 

En utredning på min mottagning börjar med att vi träffas för ett första samtal om dina besvär. Utifrån samtalet gör jag en bedömning om vilka ytterligare undersökningar som behöver göras innan det är dags att hitta en behandling.

Välkommen att boka tid hos Dr Emil Racho!